Mennonieten buurt

Mennonietenbuurt in Wageningen.

Door hun geloofsovertuiging zijn veel Mennonieten gevlucht uit Duisburg en per boot naar Nederland gekomen. Eind 1732 werden 11 gezinnen in Wageningen welkom geheten. Er werd grond ter beschikking gesteld aan de Binnen Vaert, nu de Costerweg. En spoedig stonden er zeven schuren, vijf dubbele woningen en een vergaderplaats. De bedoeling was dat er een kolonisatie plaats zou vinden en deze groep vluchtelingen opgenomen zou worden in en rond Wageningen. Door allerlei omstandigheden is dat niet gelukt en zeven jaar later verdwenen deze Mennonieten naar het westen van Nederland.

Het inventaris van de kerk (vergaderplaats) zoals de stoelen, banken en de kansel werden verkocht aan de Doopsgezinde Gemeente van Veenendaal, verder werden de opstallen inclusief de gronden overgenomen door de Gemeente Wageningen. Zo ook de brandspuit, die werd tegen de volle waarde verkocht aan Wageningen.

Nu, bijna twee eeuwen later, is er niets meer wat herinnerd aan die oude woningen en schuren van weleer alleen de naam is blijven bestaan. Er is gesloopt en rond 1920 vervangen door goedkope en kleine arbeiderswoningen. Na 1945 zijn ook die langzamerhand verdwenen en werd het een bedrijventerrein met drukkerijen, bouwmaterialen handel, bouwaannemer, laboratoria en een handel in oude materialen. Na de realisatie van het Nudeplan verdwenen ook die bedrijven en staan er nu appartementen en zorginstelling.

Om nu te voorkomen dat we de Mennonieten huisjes helemaal te vergeten ben ik gaan zoeken in de oude archieven en kwam eigenlijk niet verder dan een foto uit 1905 een tekening en veel tekst. Ook de archieven van het polderbestuur geven wat inzicht in de footprint van bebouwing. Dat was niet voldoende voor mij om een paar miniaturen te maken. Via Google kwam bij het Amsterdams archief terecht en daar vond ik het archief van de Doopsgezinde gemeente. Tot mijn verbazing ook de bestekken en bouwtekeningen uit 1732. Deze zijn voor mij gescand en zijn nu beschikbaar om er snijtekeningen van te maken. Er moest wel wat gerekend worden omdat de maatvoering in Amsterdamsche Voet getekend was.

Deze woning stond ook in de Mennonietenbuurt, de naam was Rust-Roest. Spijtig genoeg is dit geen Mennonieten woning maar zeker vergelijkbaar met de oorspronkelijke bebouwing. Het gebouw op de achtergrond was proefstation voor Zaadcontrole en is nu een kantoor verzamel gebouw “Kantoor Kasteel” aan de Binnenhaven in Wageningen.

Vermoedelijk uit de Katholieke Illustratie (1902-1953)